10 lutego 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport z kontroli realizacji przez podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązku dostosowania ich stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mówiąc bardzo delikatnie wyniki są bardzo złe. Najwyższa Izba Kontroli przebadała 23 jednostki wykonujące działania publiczne, jedynie dwie kontrolowane jednostki były należycie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.