Oświadczenie o dostępności

Serwis wcag.pl został wykonany w technologii umożliwiającej jego obsługę dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanego sprzętu, oprogramowania lub niepełnosprawności. Cały czas jest rozwijany aby zwiększyć jego dostępność i użyteczność. Jeżeli masz jakieś uwagi, komentarze skontaktuj się ze mną mailowo.

Nawigacja klawiaturą

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. W całym serwisie widoczny jest aktywny focus. Nawigacja po stronie dostępna jest przy użyciu 4 przycisków:

  • TAB – następny aktywny element
  • Shift + TAB – poprzedni aktywny element
  • Enter – wejście w aktywny element
  • Backspace – wyjście do poprzedniego aktywnego elementu