10 lutego 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport z kontroli realizacji przez podmioty wykonujące zadania publiczne obowiązku dostosowania ich stron internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Mówiąc bardzo delikatnie wyniki są bardzo złe. Najwyższa Izba Kontroli przebadała 23 jednostki wykonujące działania publiczne, jedynie dwie kontrolowane jednostki były należycie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Trzyletni okres przejściowy zobowiązujący wszystkie jednostki wykonujące zadania publiczne do wprowadzenia na swoich stronach internetowych zmian, aby były zgodne ze standardem WCAG minął z końcem maja 2015 r.

Tylko dwa z 23 badanych serwisów internetowych (8,7%) były należycie dostosowane. NIK stwierdziła istotne błędy w przypadku pozostałych 21 (91,3%) skontrolowanych stron internetowych, w tym trzy strony oceniła negatywnie (13,0%).
Zdaniem NIK, stwierdzone nieprawidłowości mogą osobom niepełnosprawnym utrudniać, bądź uniemożliwiać korzystanie z treści zamieszczanych na stronach internetowych.

Jak widać na przykładzie raportu Najwyższej Izby Kontroli w kwestii dostępności cyfrowej polskich stron internetowych jest jeszcze dużo do zrobienia. Miejmy nadzieję, że w kolejnym takim badaniu wyniki będą lepsze.

Zainteresowanych odsyłam do pełnej wersji raportu NIK o dostosowaniu stron internetowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (PDF, 878 KB)

O autorze

Avatar
Z wykształcenia jestem pedagogiem, z zamiłowania fotografem. Od dzieciństwa biegałem z aparatami fotograficznymi. Drugi konik to nowoczesne technologie i internet. Aktualnie specjalizuję się w tworzeniu dostępnych stron internetowych i szkoleniach komputerowych.